ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเซียน Windows & Internet ฉบับ ลับ ลวง พราง

ผู้แต่ง: ชัชวาล ศุภเกษม

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับภัยจากการใช้คอมพิวเตอร์และวิธีปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถลงมือทำได้ด้วยตัวเอง โดยชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามบนโลกอินเทอร์เน็ตประเภทต่างๆ พร้อมทั้งวิธีป้องกันตัวจากภัยเหล่านี้ โดยสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลลับ และความเป็นตัวตนของคุณบนโลกออนไลน์ให้ปลอดภัยมากที่สุด นำเสนอเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย