ข้อมูล eBook

ชื่อ: เซอลามัต ดาตัง มาเลเซีย (ชุดประชาคมอาเซียนฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประชาคมอาเซียน เรื่องใกล้ตัวที่ต้องเตรียมพร้อม เรียนรู้อย่างเข้าใจกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ในรูปแบบ “ฉบับการ์ตูน” -ประวัติความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน -เอกลักษณ์ของชาติและเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ -ภูมิศาสตร์ของประเทศและอาณาเขตติดต่อ -เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง -การศึกษา ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม